Svensk lapphund fångade vårt intresse då de är vackra, glada, trevliga och framför allt friska och sunda hundar. De passar som familjehund, men måste få använda hjärnan och arbeta. Var förr i tiden samens hjälpreda i renskogen. Används numera inom agility, lydnad spår och jakt.


Vårt avelsmål är att föda upp hundar med god mentalitet och som dessutom är friska, sunda och rastypiska. De skall även ha en stor följsamhet och arbetslust.